AANKOMST EN VERTREK
Aankomst is mogelijk vanaf 15.00 uur en vertrek moet voor 11.00 uur zijn. Inbezitneming van het appartement impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de clausules van dit contract.

REGLEMENT
Alle huur is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij een huurperiode van meer dan een maand wordt in maandelijkse termijnen betaald.
Elke vertraging in de betaling van de huur kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van het contract en de betaling van de verschuldigde bedragen onder dit contract. In geval van vertraging bij de aankomst van de gastheer, is de huur verschuldigd vanaf de dag van aankomst voorzien in het contract.

PRIJS
Aangegeven in euro's, belastingen en heffingen inbegrepen (water, elektriciteit, gas, huurrisicoverzekering), behalve toeristenbelasting en optionele diensten.
Ze omvatten de levering van een gemeubileerd appartement, de levering en verandering van linnen volgens de gekozen prijs.

WETTELIJK REGLEMENT
Dit contract wordt gesloten in het kader van een van de uitsluitingen voorzien in artikel twee van de wet nr. 89-462 van 6 juli 1989 (gemeubileerde verhuur), het is niet onderworpen aan de bepalingen van deze wet, noch aan die voorzien voor bij wet nr. 48-1360 van 1 september 1948.

GARANTIE BELEID
Alle reserveringen moeten worden gegarandeerd met een creditcard die geldig is voor de duur van uw verblijf. De creditcard die voor het reserveren is gebruikt, wordt bij aankomst gevraagd. De naam die op het gevraagde identiteitsbewijs bij aankomst staat, moet identiek zijn aan de naam op de creditcard.

HOST VERPLICHTING / SCHADE
De eigenaren hebben het recht om van de gastheer de totale waarde te eisen van de vervangingsprijs van gebroken, gebarsten, afgebroken of beschadigde voorwerpen, meubels of apparatuur, de prijs van het schoonmaken van spreien, bankhoezen, kussens, evenals een vergoeding voor schade aan gordijnen , schilderijen, gips, behang, plafonds, vloerkleden, vloerbedekking, parketvloeren, ramen, beddengoed, enz.
Reparaties die nodig zijn door nalatigheid of slecht onderhoud tijdens de huur zijn de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
In geval van niet-nakoming door de gastheer van een van de verplichtingen van dit contract of van gedrag in strijd met wat is bepaald, kunnen de eigenaren het huurcontract automatisch beëindigen, zonder formaliteit en zonder opzegtermijn.

ANNULERING
Verblijf van 1 tot 3 nachten: kosteloos annuleren tot D-3, daarna is de eerste nacht verschuldigd. Verblijf van meer dan 4 nachten: gratis annulering tot D-7: daarna annuleringskosten overeenkomend met 100% van het bedrag van de reservering. Bij no-show gelden dezelfde voorwaarden. Bij specifieke en/of internetaanbiedingen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. De volledige reservering is verschuldigd in het geval van een niet-wijzigbare en niet-restitueerbare reservering.

BEZOEKRECHTEN
De eigenaren behouden zich het recht voor om de appartementen te betreden voor onderhoud, beveiliging of om een ​​bezoek te brengen.

WIJZIGING TIJDENS HET VERBLIJF
Elke wijziging van een begonnen verblijf dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst de datum van kennisgeving is.
Er is geen stilzwijgend recht op verlenging van het contract. Elk verzoek van de gastheer om het verblijf te verlengen, indien aanvaard (afhankelijk van beschikbaarheid), moet het voorwerp uitmaken van een nieuw contract, zonder voorafgaande garantie van onderhoud van de prijs en het appartement.
Bij vervroegd vertrek wordt met terugwerkende kracht de prijs toegepast die overeenkomt met de werkelijke verblijfsduur.
Als de melding ons minder dan 7 dagen voor de oorspronkelijk geplande vertrekdatum bereikt, wordt bovendien 100% van het bedrag van de geannuleerde nachten in rekening gebracht.

VERPLICHTING VAN DE HOST / HUISHOUDEN
De eigenaren bieden elke gast een appartement in perfecte staat en netheid. De gastheer moet zich in dit appartement gedragen als een goede vader en met respect voor netheid. Anders wordt een schoonmaak in rekening gebracht op uurbasis van 30 €.
Elke klacht met betrekking tot de werking, netheid of staat van de uitrusting en het meubilair van het appartement die meer dan 24 uur na de ingebruikname van het pand optreedt, kan niet worden aanvaard. Op eenvoudig verzoek is bij de receptie een inventaris beschikbaar voor de Host.

ROKEN
Het gehele etablissement is rookvrij. Het niet naleven van deze verplichting betekent de facto aanvaarding van een bijkomende factuur van 200 euro ter dekking van schoonmaakkosten (de-impregneren van oppervlakken, gordijnen, gordijnen, enz.) of luchtzuivering zodat de volgende klant geen last heeft van tabak vervuiling.

BORGTOCHT
Een creditcardnummer wordt verstrekt door de Host. De kosten die ontstaan ​​door schade aan het gehuurde appartement of de aan haar toevertrouwde meubels of apparatuur, evenals eventuele kosten voor schoonmaak en optionele diensten worden van de kaart afgetrokken.

ZEKERHEID

Als verhuurbedrijf van gemeubileerde appartementen zorgen de eigenaren niet voor het eigendom van de gasten, of het nu in de appartementen, parkeerplaatsen of gemeenschappelijke ruimtes is. De door de eigenaren afgesloten verzekering dekt uitsluitend huurrisico's.